infectious disease


infectious disease
vandens gyvūnų užkrečiamoji liga statusas Aprobuotas sritis veterinarija apibrėžtis Vandens gyvūnų klinikinė arba neklinikinė liga, kurios vienas ar daugiau etiologinių veiksnių yra patogeniai organizmai. atitikmenys: angl. infectious disease vok. Tierseuche pranc. maladie contagieuse šaltinis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. B1-246 „Dėl Veterinarijos reikalavimų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, vandens gyvūnų ligų prevencijai ir valstybinei veterinarinei kontrolei patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas;, 2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gtyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (OL 2006 L 328, p. 14)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • Infectious disease — Classification and external resources A false colored electron micrograph shows a malaria sporozoite migrating through the midgut epithelia. ICD 10 …   Wikipedia

  • infectious disease — n a disease caused by the entrance into the body of organisms (as bacteria, protozoans, fungi, or viruses) which grow and multiply there see COMMUNICABLE DISEASE, CONTAGIOUS DISEASE * * * see communicable disease …   Medical dictionary

  • Infectious disease — In*fec tious dis*ease (a) Any disease caused by the entrance, growth, and multiplication of microorganisms in the body; a germ disease. It may not be contagious. (b) Sometimes, as distinguished from {contagious disease}, such a disease… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • infectious disease — Introduction       in medicine, a process caused by a microorganism that impairs a person s health. An infection, by contrast, is the invasion of and replication in the body by any of various microbial agents including bacteria, viruses (virus),… …   Universalium

  • infectious disease — A disease caused by bacteria, virus, or other parasite in the body. A disease likely to be spread to other persons by infection. A disease which presupposes a cause acting by hidden influences, like the miasma of prison ships or marshes, or… …   Ballentine's law dictionary

  • infectious disease — užkrečiamoji liga statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Liga, kurią sukelia į organizmą įsiskverbę patogeniniai mikrobai (bakterijos, virusai, grybai, pirmuonys). Plinta pavieniais susirgimais arba masiniais protrūkiais,… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • infectious disease — infekcinė liga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių atitikmenys: angl. infectious disease rus. инфекционная болезнь ryšiai: žiūrėk – užkrečiamoji liga …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • infectious disease — užkrečiamoji liga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Liga, kurią sukelia į organizmą įsiskverbę patogeniniai (ligas sukeliantys) mikrobai (↑ bakterijos, ↑ virusai, grybeliai, ↑ riketsijos). Užkrečiamoji liga plinta… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • infectious disease — noun a disease transmitted only by a specific kind of contact (Freq. 3) • Hypernyms: ↑communicable disease • Hyponyms: ↑AIDS, ↑acquired immune deficiency syndrome, ↑brucellosis, ↑undulant fever, ↑ …   Useful english dictionary

  • infectious disease — Synonyms and related words: abnormality, acute disease, affection, affliction, ailment, allergic disease, allergy, atrophy, bacterial disease, birth defect, blight, cardiovascular disease, chronic disease, circulatory disease, complaint,… …   Moby Thesaurus


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.